Linki

  1. Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejoizujące pole elektromagnetyczne (czyli także Wi Fi) https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf
  2. Deklaracja z Nikozji (Nikosia Declaration). 16 praktycznych wskazówek jak bezpieczniej korzystać z telefonów komórkowych oraz Wi Fi http://www.czarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=14&dzialy=14&akcja=artykul&artykul=2210
  3. Ulotka miasta Kraków o polach elektromagnetycznych https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/broszura-PEM.pdf
  4. Strona Stowarzyszenia „Prawo do życia” Stowarzyszenie „Prawo do życia” zajmuje się czuwaniem nad przestrzeganiem prawa przy budowie stacji bazowych telefonii komórkowych oraz zbieraniem dowodów na ich szkodliwość.  https://prawodozycia.pl/
  5. Strona Koalicji „Polska Wolna od 5G”. Bogate źródło informacji o 5G i pokrewnych tematów dotyczących technologii bezprzewodowej http://stop5g.com.pl
  6. Strona Environmental Health Trust- bogate źródło informacji o Wi Fi, telefonach komórkowych i pokrewnych tematach https://ehtrust.org/ (po angielsku)