miejsca bez Wi Fi

Poniższa lista stale rośnie. Przedszkola, szkoły, kluby, pensjonaty, hotele i inne miejsca, gdzie jest wyłączone Wi Fi, a Internet w komputerach używa się jedynie przewodowo, (wraz z krótkim opisem- jak opisy poniżej) prosimy zgłaszać na adres: bezwifi@wp.pl

CYPR

Zakaz Wi Fi w przedszkolach oraz w pomieszczeniach, gdzie uczą się dzieci początkowych klas szkoły podstawowej.

(źródło: https://ehtrust.org/cyprus-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/ )

FRANCJA

Prawo zakazujące używania Wi Fi w przedszkolach, gdzie uczęszczają dzieci do lat 3. W szkołach, gdzie przebywają dzieci do lat 11 routery Wi Fi mogą być włączone tylko, gdy się ich używa do celów pedagogicznych.

(źródło: https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/ )

POLSKA

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Chełmno, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: Nie udostępnia się połączenia WiFi z wielu względów, w tym również zdrowotnych.  Internet dostarczony jest kablem. 

Województwo Lubelskie

Międzyrzec Podlaski: „W Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim przy budowie sieci wewnętrznej nie wykorzystano WI – FI.

Województwo Mazowieckie

Miasto Pruszków: „W nadzorowanych placówkach przedszkolnych i żłobkach (…) w salach gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi nie jest instalowany sprzęt elektroniczny. Rutery mogą być montowane tylko w gabinecie dyrektora placówki (…)”

Województwo Podkarpackie

Jarosław, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika: „W celu wyeliminowania szkodliwego pola elektromagnetycznego usunięto routery WiFi i zastąpiono je dostępem przewodowym w każdej sali lekcyjnej”

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Publiczna szkoła podstawowa, Gronowo Górne, gmina Elbląg: „(…) w części szkoły, gdzie uczą się dzieci I etapu edukacyjnego jest zainstalowany wyłącznie Internet przewodowy.

Województwo Wielkopolskie

Kostrzyn Wielkopolski:  „W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Iwnie zlikwidowano router Wi-Fi na rzecz Internetu przewodowego.”