Archiwum autora: Bez wi-fi

5 marca 2020. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (5G) w ejmie RP

5 marca 2020 Sejmie RP zebrała się Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (5G). Została nagrana przez stację internetową Kurow24 Lubelskie.

Link do nagrania ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=PZFUOTFauro

W pierwszej połowie wystąpiła strona rządowa, m. in. Wanda Buk i pani Szczurek Żelazko.

42:20 Marcin Cichy, UKE prze z ok 20 minut omawia jakie pasma częstotliwości ma mieć 5G w Polsce.

1:05:10- 1:07:30- ciekawy komentarz Tobiasza Żuchewicza (plus 1:13:13-1:13:50)

Od 1:33:30 Strona Społeczna plus komentarz strony społecznej

Słowenia oficjalnie odroczyła wdrożenie 5G

24 stycznia 2020, podczas gdy ludzie w 250 miastach przygotowywali się do pierwszego Światowego Dnia Protestu przeciwko 5G, Słowenia stała się pierwszym krajem na świecie, który odroczył wdrożenie 5G z powodu sprzeciwu naukowców i społeczeństwa. Ministerstwo Administracji Publicznej zwołało czterogodzinne konsultacje społeczne, gdzie mówiono o aspektach promieniowania związanych z funkcjonowaniem technologii 5G. Wśród mówców był Gregor Kos, przewodniczący partii politycznej Za zdravo družbo (Dla zdrowego społeczeństwa) oraz Igor Šajn z Stavbna biologija Slovenije (Biologia budowlana, Słowenia).

Czterogodzinne spotkanie trwało sześć godzin. Minister administracji publicznej Rudy Medved ogłosił, że Słowenia oficjalnie odracza wdrożenie 5G „z powodu możliwych skutków zdrowotnych pól elektromagnetycznych. ”

W poniedziałek premier Słowenii podał się do dymisji, co oznacza, że obędą się nowe wybory, prawdopodobnie w kwietniu, a 5G będzie główną kwestią poruszaną przez partię Gregora Kosa w wyborach. 10 marca partia Kosa zbierze ekspertów naukowych z różnych krajów na całodniowe spotkanie dotyczące wpływu 5G na zdrowie i środowisko. Odbędzie się ono w Radzie Narodowej Słowenii (Wyższa Izba Parlamentu) i będzie transmitowane na żywo w telewizji krajowej.

Relacja z Konsultacji społecznych na Słowenii dotyczących 5G z 24 stycznia 2020 (po słoweńsku, relacja zaczyna się od 0:08:03): https://www.youtube.com/watch?v=2bSNCnJTqLE

źródło artykułu: https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/01/The-Honey-Bees-Plea.pdf

20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

Pomimo podpisania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego złagodzenia (podwyższenia) norm dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu, 20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci. W spotkaniu, poza rzeszą aktywistów i naukowców, uczestniczyli również Grzegorz Braun i Robert Majka. Odbyła się dyskusja o zwiększeniu norm PEM.

Nagranie ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=0B4NbyvoSXg

2 grudnia 2019 zebrał się Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

2 grudnia 2019, z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, gdzie była też obecna tzw. strona społeczna. Poruszana była m.in. kwestia Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. podwyższenia dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.

Transmisję można obejrzeć na stronie sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=A8C866A9801DFD0BC12584BA0038A41A#

Wybrane, interesujące wypowiedzi:

1.Zbigniew Gelzok, Stowarzyszenie „Prawo do życia” https://www.youtube.com/watch?v=JKvmIxgT32A

2.Rafał Górski, INSPRO https://www.youtube.com/watch?v=d-d6McNnFWc

3. Paweł Wypychowski https://www.youtube.com/watch?v=d-NOUk8Diok

4.Dr Jacek Nowak https://www.youtube.com/watch?v=DcAP93RcZ_g

5. Dr Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Stowarzyszenia „Nasze Bielany” https://www.youtube.com/watch?v=yPHkoHsB-U8

6. Grzegorz Braun, lider Konfederacji https://www.youtube.com/watch?v=lyjGUhgMBpg

7. Jolanta Karpowicz Pracownik naukowy https://www.youtube.com/watch?v=18DFrwl_ysA

8. Dr Jacek Stępień AGH https://www.youtube.com/watch?v=kG2FWiiRFV8

UWAGA!

Minister Zdrowia RP za pomocą Rozporządzenia zamierza podnieść dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz. Do 29 listopada 2019 w ramach tzw. konsultacji publicznych można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia.

Minister Zdrowia za pomocą Rozporządzenia zamierza podnieść  dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz. Jako podstawę do podniesienia tych poziomów Ministerstwo Zdrowia wskazuje  „Wytyczne 1999/519/WE Rady  Europejskiej” (1), które opierają się na zaleceniach prywatnej organizacji  ICNIRP.

  Opierając się na aktualnej bazie badań naukowych, łatwo stwierdzić, że poziomy proponowane przez organizację  ICNIRP nie są poziomami bezpiecznymi i nie chronią zdrowia ludności. Świadczy o tym m. in. Międzynarodowy  Apel (EMFscientist.org)  ponad 250 naukowców (2), którzy opublikowali badania w dziedzinie wpływu urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne  w czasopismach naukowych (3).  W Apelu EMFScientist.org czytamy : „W wielu ostatnich publikacjach naukowych wykazano, że PEM wpływa na organizmy żywe na poziomie niższym niż zalecany w większości norm międzynarodowych i krajowych.(…) Według naszej opinii wytyczne ICNIRP nie są wystarczające w ochronie zdrowia społeczeństwa, ponieważ nie uwzględniają długotrwałej ekspozycji i wpływu niskich częstotliwości promieniowania.

Ministerstwo Zdrowia również stwierdza w  dokumencie „Ocena skutków regulacji”, że:  „Wytyczne ICNIRP  opierają się na wynikach odnoszących się do ekspozycji krótkotrwałej(…)”(4)

 Autorzy  Apelu Naukowców  (EMFscientist.org) piszą ponadto:  „Wspólnie wnioskujemy również, by:  dzieci i kobiety w ciąży były chronione, wytyczne i normy były zaostrzone (…)”

   Łatwo stąd wywnioskować, że podniesienie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w zakresie częstotliwości 0 ÷ 300 GHz nie powinno mieć miejsca, gdyż  jest sprzeczne z zaleceniami naukowców, którzy są uznanymi autorytetami  w dziedzinie  wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi i innych organizmów.

Źródła:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Ocena Skutków Regulacji (OSR),  punkt 1. Jaki problem jest rozwiązywany? https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

2. . https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal (Apel w języku angielskim wraz z listą sygnatariuszy)

3.. https://emfscientist.org/images/docs/transl/Polish-Apel-naukowcow_2017.pdf (Apel w języku polskim)

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Ocena Skutków Regulacji (OSR),  punkt 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? http:// https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Do 29 listopada 2019 w ramach tzw. konsultacji publicznych można zgłaszać uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417 )

Minister Zdrowia pisze:

„(…) zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.(…) Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie potraktować jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu. „( https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12327201/12641417/12641419/dokument426861.pdf )

Dlaczego lepiej bez Wi Fi?

29 stycznia 2015 Francja wprowadziła prawo zakazujące używania Wi Fi w przedszkolach, gdzie uczęszczają dzieci do lat 3. W szkołach, gdzie przebywają dzieci do lat 11 routery Wi Fi mogą być włączone tylko, gdy się ich używa do celów pedagogicznych. (źródło: https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/ )

2017 rok, Rozporządzenie Ministra Kultury i Edukacji na Cyprze: zakaz Wi Fi w przedszkolach oraz usunięcie go z pomieszczeń, gdzie uczą się dzieci początkowych klas szkoły podstawowej. (źródło: https://ehtrust.org/cyprus-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/ )

Unikaj ustawiania routera blisko pomieszczeń takich jak sypialnie, pokoje dla dzieci, oraz pokoje dziennego pobytu w celu zminimalizowania skutków obciążenia polem elektromagnetycznym„- instrukcja użytkowania routera firmy T-mobile w języku niemieckim. źródło: Wykład prof. Henryka Banacha na konferencji w sejmie 26 kwietnia 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=sLUXm3_tpT8&t=163s )