5 marca 2020. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (5G) w ejmie RP

5 marca 2020 Sejmie RP zebrała się Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (5G). Została nagrana przez stację internetową Kurow24 Lubelskie.

Link do nagrania ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=PZFUOTFauro

W pierwszej połowie wystąpiła strona rządowa, m. in. Wanda Buk i pani Szczurek Żelazko.

42:20 Marcin Cichy, UKE prze z ok 20 minut omawia jakie pasma częstotliwości ma mieć 5G w Polsce.

1:05:10- 1:07:30- ciekawy komentarz Tobiasza Żuchewicza (plus 1:13:13-1:13:50)

Od 1:33:30 Strona Społeczna plus komentarz strony społecznej