20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

Pomimo podpisania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego złagodzenia (podwyższenia) norm dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu, 20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci. W spotkaniu, poza rzeszą aktywistów i naukowców, uczestniczyli również Grzegorz Braun i Robert Majka. Odbyła się dyskusja o zwiększeniu norm PEM.

Nagranie ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=0B4NbyvoSXg