Miesięczne archiwum: Grudzień 2019

20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

Pomimo podpisania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego złagodzenia (podwyższenia) norm dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu, 20 grudnia z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się po raz drugi Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci. W spotkaniu, poza rzeszą aktywistów i naukowców, uczestniczyli również Grzegorz Braun i Robert Majka. Odbyła się dyskusja o zwiększeniu norm PEM.

Nagranie ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=0B4NbyvoSXg

2 grudnia 2019 zebrał się Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci.

2 grudnia 2019, z inicjatywy posła Jarosława Sachajko (ugrupowanie Kukiz’15), zebrał się Zespół Parlamentarny ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, gdzie była też obecna tzw. strona społeczna. Poruszana była m.in. kwestia Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. podwyższenia dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.

Transmisję można obejrzeć na stronie sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=A8C866A9801DFD0BC12584BA0038A41A#

Wybrane, interesujące wypowiedzi:

1.Zbigniew Gelzok, Stowarzyszenie „Prawo do życia” https://www.youtube.com/watch?v=JKvmIxgT32A

2.Rafał Górski, INSPRO https://www.youtube.com/watch?v=d-d6McNnFWc

3. Paweł Wypychowski https://www.youtube.com/watch?v=d-NOUk8Diok

4.Dr Jacek Nowak https://www.youtube.com/watch?v=DcAP93RcZ_g

5. Dr Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Stowarzyszenia „Nasze Bielany” https://www.youtube.com/watch?v=yPHkoHsB-U8

6. Grzegorz Braun, lider Konfederacji https://www.youtube.com/watch?v=lyjGUhgMBpg

7. Jolanta Karpowicz Pracownik naukowy https://www.youtube.com/watch?v=18DFrwl_ysA

8. Dr Jacek Stępień AGH https://www.youtube.com/watch?v=kG2FWiiRFV8